CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Trenčín Region

Land: Slovakia (accommodation), region: Trenčín Region (accommodation)
Strážovské vrchy s ?ástí Su?ovských skal [Increase - new window]

Strážovské vrchy, Su?ovské skály

Poho?í mezi ?ekou Váh (m?sta Povážská Bystrica, Púchov, I?ava) a Malou Fatrou jižn? od Žiliny. Tvo?í Chrán?nou krajinnou oblast Strážovské vrchy. Porostlé p?evážn? smíšenými lesy s výrazným zastoupením buku a jedle. Nejvyšší horou je Strážov (1213 m), znám?jší je Vápe? (956 m) na jihu poho?í s vápencovou homolí na jeho vrcholu. Nejatraktivn?jší oblastí jsou Su?ovské skály na severu horstva s množstvím zajímavých skalních útvar?. Nejv?tšími lyža?skými st?edisky jsou obec Mojtín, Zliechov a rázovité ?i?many s unikátními srubovými d?ev?nicemi a folklórem. Dobré podmínky pro cykloturistiku (MTB), paragliding i horolezectví (Manínská ties?ava u Povážské Bystrice). Na východ? lázn? Rajecké Teplice zam??ené na lé?bu duševních onemocn?ní a nemocí pohybového ústrojí.

www: Su?ovské skály (obsáhlý infoweb, turistické trasy)
Kúpele Rajecke Teplice (lázn? Rajecke Teplice)
?i?many (rázovitá obec ?i?many)
Rajecká dolina (stránky o místech v dolin? ?í?ky Raj?ianka)
Púchov.sk (stránky m?sta Púchov)

Fotografie: Sulov.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Tren?ínský hrad v noci [Increase - new window]

Tren?ín

Krajské m?sto, centrum st?edního Pováží s tém?? 60 000 obyvateli. Historické centrum plné kulturních a církevních památek. Dominantou m?sta je Tren?ínský hrad z 11. století, na hradní skále historický ?ímský nápis z 2. století. M?sto je obklopeno Strážovskými vrchy, Považským Inovcem a Bílými Karpaty. Lázn? v nedalekém m?st? Tren?ianske Teplice.

www: M?sto Tren?ín (stránky m?sta Tren?ín)
Tren?ínské muzeum (nejen o Tren?ínském hrad?)
Tren?ianske Teplice (stránky láze?ského m?sta)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2004

Vtá?nik [Increase - new window]

Vtá?nik

Klidné poho?í, které je sou?ástí Slovenského st?edoho?í. Jeho poloha se dá ohrani?it m?sty Žiar nad Hronom, Handlová, Prievidza, Partizánske a Žarnovica. Je sou?ástí ChKO Ponit?í. Lesy, louky, pastviny, skalní útvary. Nejvyšší vrchol Vtá?nik (1346 m) poskytuje široké rozhledy do okolí. Lyža?ským st?ediskem je nap?. Remata u Handlové. U obce Podhradí z?ícenina hradu Sivý kame? z 13. století. Nedaleko Prievidze m?sto Bojnice se známým zámkem a lázn?mi.

www: Vtá?nik - dobre utajená krása (?lánek o poho?í z InZine.sk)
Turistika.cz - Vtá?ník (stru?n? o horstvu)

Foto: ?uboš Vodi?ka, InZine.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil