CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Nitra Region

Land: Slovakia (accommodation), region: Nitra Region (accommodation)
Burda [Increase - new window]

Burda

Poho?í sope?ného p?vodu u ma?arské hranice poblíž m?sta Štúrovo nad dv?ma významnými soutoky ?ek, do Dunaje se v t?chto místech vlévá ?eka Hron a nedaleko ?eka Ipe?. Je nevelké výškou i rozlohou (3 x 7,5 km). Nejvýrazn?jším vrcholem je zalesn?ný kopec Burdov (388 m) s velmi omezeným výhledem. Bizardní skalní útvary i strmé st?ny. Suchomilná a teplomilná vegetace s výskytem vzácných druh?. V lesích m?žete spat?it hojné muflony. Významným východiskem do poho?í je osada Ková?ová u Dunaje. V obcích Kamenica nad Hronom a Ch?aba zajímavé vesnické domy z hlíny.

www: Burda – zabudnuté pohorie (?lánek o poho?í z InZine.sk)
Turistická informa?ní kancelá? Štúrovo (info o m?st? a okolí)
Štúrovo.com - poho?í Burda (informace, podrobná mapa)

Foto: ?uboš Vodi?ka, InZine.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

P?ší zóna v Nit?e [Increase - new window]

Nitra

Historické m?sto, které bývá dokonce nazýváno "matkou slovenských m?st". Leží na okraji Jihoslovenské nížiny pod vrcholem Zobor (586 m), který je sou?ástí poho?í Tríbe?. Krajské m?sto. Centrum je památkov? chrán?no. Mezi architektonické skvosty pat?í též nová budova Divadla Andreja Bagara. P?ší zóna otev?ená v roce 1996 obohacená o r?zná um?lecká díla.

www: M?sto Nitra (stránky m?sta Nitra)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Termální koupališt? Podhájska [Increase - new window]

Podhájska - termální koupališt?

Obec ležící na železni?ní trati Šurany - Levice v nadmo?ské výšce 170 m. 17. srpna 1863 celá obec vyho?ela, od té doby je tento den pro Podhájskou památným. Co návšt?vníky do obce láká, je termální koupališt? obsahující vodu podobného složení jako je v Mrtvém mo?i. Lé?iv? p?sobí na lidi s onemocn?ním dýchacích cest, slou?eniny vápníku zdárn? p?sobí na dolé?ování zlomenin, voda zmír?uje i bolesti kloub? a pomáhá funkci štítné žlázy. V celoro?n? otev?eném areálu n?kolik bazén?, masáže a další atrakce.

www: ObecPodhájska.sk (oficiální stránky obce Podhájska)
Podhájska a její okolí (mikroregion Thermal)
Trávnica.sk (Trávnica - obec poblíž Podhájské)

Fotografie: ObecPodhájska.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Koupališt? Vadaš, Štúrovo [Increase - new window]

Štúrovo a okolí

M?sto na jihu Slovenska ležící v krásném prost?edí u Dunaje v míst?, kde tento veletok vtéká do ma?arského vnitrozemí. Okolí je nejteplejší oblastí Slovenska s pr?m?rnou teplotou 10,8 °C. T?sn? sousedí s ma?arským historickým m?stem Esztergom (Ost?ihom). P?es Dunaj jej s ním spojuje most Marie Valérie, který je symbolem evropské sounáležitosti, nebo? byl n?kolikrát v historii zni?en, ale pozd?ji op?t opraven (naposledy v roce 2001). V blízkosti m?sta poho?í Burda, za hranicí se zvedá ma?arské poho?í Piliš až do výše 757 m. Nejv?tší atrakcí m?sta je termální koupališt? Vadaš s obrovským bazénem s vlnobitím a dalšími bazény a atrakcemi. V okolí cyklotrasy (nap?. Dunajská cyklostezka). 20 km od Štúrova po toku Dunaje v Ma?arsku známé m?ste?ko Visegrád, kde v roce 1991 podepsali p?edstavitelé ?eskoslovenska, Polska a Ma?arska smlouvu o spolupráci.

www: Štúrovo.sk (stránky m?sta Štúrovo)
Turistická informa?ní kancelá? Štúrovo (info o m?st?)
Termální koupališt? Vadaš (areál vodních atrakcí ve Štúrovu)
M?sto Esztergom (m?sto Ost?ihom, ma?arsky)
Visegrád.hu (stránky m?ste?ka Visegrád)

Fotografie: Vadaš, s.r.o. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Poiplie.sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil