– good accommodation at affordable prices –
Language:

Mountain huts in Ukraine

(mountain hotels)

» » mountain huts

Mountain huts in Ukraine - division into regions:

 1. Zakarpattia (3)

 2. Lviv Oblast (0)

 3. Prykarpattia (0)

 4. Chernivtsi Oblast (1)

 5. Volynia (0)

 6. Khmelnytskyi Oblast (0)

 7. Crimea (0)

Map of mountain huts in Ukraine

Loading map...
pensionpension hotelhotel cottagecottage recreation centrerecreation centre private accommodationprivate accommodation dormitorydormitory mountain cottagemountain cottage campcamp

See also:

Highest mountain huts in Ukraine

 1. 1,350 m: Mountain chalet Perelisok - Perelesok, Rakhiv - hřebeny Svidovce
 2. 1,313 m: Mountain hotel Kovcheh, Dolishnij Shepit - Megura
 3. 1,255 m: Kotedzh Khatyna, Yasinia - Drahobrat
 4. 910 m: Turystychnyj prytulok Javirnyk, Ruskyj Mochar - Yavirnyk