CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Bratislava Region

Land: Slovakia (accommodation), region: Bratislava Region (accommodation)
Reprezentativní sídlo prezidenta na Hodžov? nám?stí [Increase - new window]

Bratislava

Hlavní m?sto Slovenské republiky ležící u ?eky Dunaj v kontaktu s rakouskou hranicí. První písemná zmínka o m?st? pochází z roku 909. V letech 1526 - 1848 byla sídlem uherského sn?mu a korunova?ním m?stem uherských král?. V sou?asnosti má kolem 450 000 obyvatel. Bratislava má m?stskou památkovou rezervaci. Dominantami m?sta je národní kulturní památka Bratislavský hrad a Nový most p?es ?eku Dunaj. Je st?ediskem kultury (Slovenské národní divadlo, Slovenská národní galerie, Slovenské národní múzeum, Slovenská národní filharmonie). Na severovýchodním okraji m?sta rekrea?ní místo Zlaté piesky. Severn? od Bratislavy se táhne poho?í Malé Karpaty nabízející Bratislav?an?m dobré podmínky pro p?ší výlety, cykloturistiku i b?žecké lyžování.

www: Bratislava.sk (obsáhlý oficiální stránky m?sta)
BratislavaCity.sk (neoficiální stránky m?sta Bratislava)
Bratislava v?era a dnes (fotografie Bratislavy)
Enjoy Bratislava (pr?vodce po Bratislav?)
Bratislava Photo (Bratislava ve fotografii)
Visit Bratislava (pr?vodce po Bratislav?)
Zlaté písky (Zlaté piesky), Bratislava (fotografie ze života na pláži)
Lanovky.sk - Železná studni?ka (info o lanovce ne okraji Bratislavy)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Z?ícenina hradu Devín, pohled sm?rem k Bratislav? [Increase - new window]

Devín

Devín je slovenskou Národní kulturní památkou. Slovanské hradisko ležící na návrší nad soutokem Dunaje a Moravy. Kníže Rastislav zde v 9. století v dob? Velké Moravy vybudoval mohutnou pevnost. Z?ícenina, která zde zbyla, prošla rekonstrukcí a je p?ístupná návšt?vník?m. Nachází se na okraji bratislavské m?stské ?ásti Devín mající spojení MHD s centrem Bratislavy.

www: Devin.sk (p?kný web m?stské ?ásti Devín)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Rozhledna na Velké Homo?i. [Increase - new window]

Malé Karpaty

Tém?? 100 km dlouhé poho?í táhnoucí se od Nové M?sta nad Váhom až k Bratislav?. Z velké ?ásti zalesn?né listnatými stromy. Chrán?né formou ChKO Malé Karpaty. Nejvyšším vrcholem jsou Záruby (768 m). Poblíž n?j p?ístupná jeskyn? Driny. Dobré podmínky pro p?ší turistiku a cykloturistiku, v zim? pro b?žecké lyžování. Nachází se zde i n?kolik lyža?ských st?edisek - Pezinok (areál Pezinská baba), Modra, Brezová pod Bradlom a další. V oblasti n?kolik vodních nádrží vhodných ke koupání i pro vodní sporty - Buková, Boleráz, Kuchy?a a další. Atrakcí je d?ev?ná rozhledna na vrchu Ve?ká Homo?a (709 m). V obcích uchovaný lidový folkór. ?ada z?ícenin hrad? - ?achtický hrad, Dobrá Voda, Korlátka, Ostrý Kame?, Plavecký hrad, ?ervený kame?. Nad obcí Brezová pod Bradlom monumentální Štefánikova mohyla.

www: Turistika.cz - Bílé Karpaty (stru?n? o poho?í)
M?sto Modra (stránky m?sta v?nující se i okolí)
?achtický hrad (info a fotky z?íceniny)
Pezinok.sk (stránky m?sta Pezinok)
Lozorno (obec na SZ Malých Karpat v okrese Malacky)

Fotografie: Pezinok.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Thermalpark [Increase - new window]

Senec, Slne?né jazerá

Okresní m?sto s 15 000 obyvateli 25 km východn? od Bratislavy. Významné slovenské letní turistické centrum díky areálu Slune?ných jezer (Slne?ná jazerá, Senecká jazerá). Rekrea?ní oblast se nachází na východ? m?sta, je rozd?lena na dv? ?ásti - Sever a Jih. Koupání, tobogány, sportovní vyžití. Od roku 2004 je v míst? v provozu termální aquapark s 9 bazény a teplotou vody až 36 stup??. Celoro?n? otev?ený.

www: M?sto Senec (obsáhlé a p?kné stránky m?sta Senec)
Slne?né jazerá (Správa cestovního ruchu v Senci)
Aquathermal Senec (areál vodních termálních atrakcí)

Fotografie: Aquathermal Senec, a.s. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil