CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Chcete reklamu na tomto místě?
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Olomouc Region

Land: Moravia (accommodation), region: Olomouc Region (accommodation)
Naho?e: Dlouhé Strán?, v pozadí Prad?d. Dole: Chata Ji?ího na Šeráku. [Increase - new window]

Jeseníky

Poho?í na rozhraní Moravy a Slezska. Nejvyšší moravské hory, jímž vévodí Prad?d (1491 m), holý vrchol s charakteristickou siluetou telekomunika?ní v?že. Významnými lyža?skými a turistickými centry jsou Prad?d, láze?ské m?ste?ko Karlova Studánka, Malá Morávka, ?ervenohorské sedlo na významné silni?ní trase ze Šumperka do Jeseníku, Ramzová pod horou Šerák, na kterou vede dvouseda?ková lanovka. Technickou raritou je p?e?erpávací vodní elektrárna Dlouhé Strán?. Hory nabízejí ohromné možnosti turistických, cyklistických i lyža?ských tras. Nedaleko láze?ského m?sta Jeseník rozhledna Zlatý chlum a nejv?tší moravské rašeliništní jezírko na Rejvízu.

www: Jeseniky.org (pr?vodce po Jeseníkách)
eJeseniky.cz (pr?vodce po Jeseníkách)
www.info-jesenik.cz (m?sto Jeseník)
www.lipova-lazne.cz (obec Lipová-lázn? nedaleko Jeseníku)
www.malamoravka.cz (obec Malá Morávka pod Prad?dem)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Sestup z vrcholu Králického Sn?žníku [Increase - new window]

Králický Sn?žník

T?etí nejvyšší poho?í v ?R s nejvyšší horou stejného jména - Králický Sn?žník (1424 m), na hranicích s Polskem, pojmenovaná podle m?sta Králíky. Pom?rn? drsnou p?írodu a nep?íliš velký pronik civilizace ocení velcí milovníci p?írodních krás. Území horstva je chrán?no formou Národní p?írodní rezervace. Známá socha slona nedaleko vrcholu je historickým mezníkem mezi ?echami, Moravou a Polskem. Ve vrcholové ?ásti se nalézá pramen Moravy, nejdelší moravské ?eky. Nad obcí St?íbrnice turistická chata Návrší, jediná v ?eské ?ásti hor. Nejv?tším lyža?ským centrem je Horní Morava. Vleky fungují i kolem Starého M?sta pod Sn?žníkem. Cyklostezky vedoucí i do Polska, nap?. p?es horský p?echod Kladské sedlo.

www: Sn?žník.cz (p?kné stránky o tomto poho?í)
Horní Morava (obec Horní Morava, SKI centrum Sn?žník)
Staré M?sto pod Sn?žníkem (stránky podhorského m?sta)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Litovelské Pomoraví [Increase - new window]

Litovelské Pomoraví - ChKO

Rezervace lužního lesa kolem meandr? ?eky Moravy. Chrán?né území se rozprostírá od Mohelnice p?es Litovel k Olomouci. Nau?ná stezka s z Litovle do Horky. Vodácky lze sjížd?t ?eku Moravu v úseku Mohelnice - jez Hynkov, následující úsek je uzav?en, ale lze ho obeplout. V blízkosti Litovle ve?ejnosti p?ístupné Mlade?ské jeskyn?. 15 km od Litovle gotický hrad Bouzov.

www: Litovelské Pomoraví (správa ChKO)
Litovelské Pomoraví (správa ChKO - 2. web)
www.hrad-bouzov.cz (hrad Bouzov)

Foto: Správa ChKO. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Olomouc

Páté nejv?tší m?sto v ?R se sto tisíci obyvateli. Leží p?ímo v srdci Moravy na ?ece Morav?. Starobylé m?sto, univerzita, centrum Olomouckého kraje. St?ed Olomouce má po Praze statut druhé nejstarobylejší a nejv?tší památkové rezervace v ?R. Barokní Sloup Nejsv?t?jší trojice byl v roce 2001 za?azen mezi památky UNESCO.

www: www.olomouc-tourism.cz (informace o m?st? Olomouc)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Naho?e: Sokolí skály, dole: osada Nýznerov. [Increase - new window]

Rychlebské hory

Poklidné a nep?íliš navšt?vované poho?í na ?eskopolské hranici poskytující nádherné zážitky a pot?chu z neporušené p?írody. Sousedí s Jeseníky a Králickým Sn?žníkem. K východu se snižuje do Vidnavské nížiny. Turistickými východisky jsou Ramzová a vesni?ky v okolí Žulové a Javorníku ve Slezsku. Nejvyšším vrcholem poho?í je Smrk (1125 m). Hluboké lesy, p?kné louky, skalky, vodopády, z?ícenina, romantika. Mezi navšt?vované cíle pat?í nap?. Nýznerovské vodopády, zámek Jánský vrch v Javorníku, z?ícenina Rychleby, jeskyn? Na Pomezí u Lipové-lázní. Území je protkáno množstvím cykloturistických cest, možné využít i turistického p?echodu do Polska v Travné k návšt?v? historického m?sta Landek (Ladek Zdrój).

www: www.rychlebskehory.cz (zda?ilý pr?vodce celým poho?ím)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil