CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodation

Brněnská přehrada

Tips for trips - Vysočina Region - moravian part

Land: Moravia (accommodation), region: Vysočina Region - moravian part (accommodation)
Tel?ské nám?stí [Increase - new window]

Tel?

Historické m?sto na pomezí Moravy a ?ech. Od roku 1992 je za?azeno na prestižním Seznamu sv?tového kulturního a p?írodního d?dictví UNESCO. Zámek, tel?ské p?edm?stí Staré M?sto, kostel Matky Boží, kaple sv. Rocha - to jsou n?která z míst lákajících velké množství p?ijížd?jících návšt?vník?.

www: www.telc-etc.cz (oficiální stránky m?sta Tel?)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Fryšavská hájovna [Increase - new window]

Ž?árské vrchy - Chrán?ná krajinná oblast

Nejvyšší ?ást ?eskomoravské vrchoviny pojmenovaná podle nejv?tšího m?sta v oblasti, Ž?áru nad Sázavou. Nejv?tší výšky dosahuje vrcholem Dev?t skal (836 m). Malebná krajina plná mnoha roztroušených zapadlých osad. Zdejší terén je v zim? hojn? využíván pro b?žecké lyžování, centrem je Nové M?sto na Morav? s p?ilehlým areálem u Ski hotelu, kde se jezdí i závody sv?tového poháru. V lét? podmínky pro cykloturistiku. Mezi známá turistická st?ediska pat?í T?i Studn?, Fryšava, Sn?žné, Svratka a mnoho dalších vesi?ek. Pod Žákovou horou pramení ?eka Svratka, v rybníku Velké Dá?ko za?íná svoji pou? ?eka Sázava. K letní rekreaci lákají i rybníky Medlov a Sykovec.

www: www.zdarskevrchy.cz (o život? a krásách tohoto kousku p?írody)
www.nmnm.cz (Nové M?sto na Morav?, mapa upravovaných lyž. tras)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil