CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Chcete reklamu na tomto místě?
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Plzeň Region

Land: Bohemia (accommodation), region: Plzeň Region (accommodation)

?eský les - Chrán?ná krajinná oblast

?ídce osídlené území p?i hranicích s N?meckem. Od roku 2005 chrán?né formou Chrán?né krajinné oblasti. Asi 80 km dlouhé horstvo s nejvyšším vrchem ?erchov (1042 m), na jehož vrcholu se nachází rozhledna a n?kolik vojenských objekt?, ne vždy je zde volný p?ístup. Mezi výchozí místa do oblasti se ?adí Tachov, Rozvadov, P?imda, B?lá nad Radbuzou a Klen?í pod ?erchovem. Za dobrých sn?hových podmínek oblast vhodná pro b?žecké lyžování. Sjezdovky zde zatím rozší?eny nejsou. U jihovýchodního okraje poho?í chodské m?sto Domažilce se známými Chodskými slavnostmi.

www: www.ceskyles.ochranaprirody.cz (ChKO ?eský les)
www.domazlice.info (oficiální web m?sta Domažlice)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Okolí Svaté Má?í na Šumav? [Increase - new window]

Šumava - Národní park

Území p?i hranicích s N?meckem. Zelené plíce Evropy, nejv?tší p?írodní park ve st?ední Evrop?, rašeliništ?, zbytky prales?, hluboké lesní hvozdy, horská jezera, to vše Šumava nabízí. Od roku 1991 je chrán?na formou národního parku, stejn? tak její pokra?ování v Bavorsku. Ochranné pásmo má statut chrán?né krajinné oblasti. Lipno - nejv?tší vodní plocha v ?R. Mezi lyža?ská st?ediska pat?í Zadov, Nové Hut?, Kramolín a Železná Ruda - Špi?ák. Nejvyšší horou ?eské Šumavy je Plechý (1378 m). Známá horská plesa - Plešné, ?erné a ?ertovo jezero. Mezi nejznám?jší turistická centra pat?í Kvilda, Churá?ov, Modrava, Srní, vše malebné horské vesni?ky. V?hlasný prales Boubín. V oblasti pramení ?eka Vltava.

www: www.npsumava.cz (Správa NP Šumava)
www.sumavanet.cz (aktuální zpravodajství ze Šumavy)
stara-sumava.cz (Šumava na historických pohlednicích)
www.sumava.xf.cz (Krásy Šumavy - p?ehled zajímavých míst)
www.strakonice.net (Strakonice - oficiální informa?ní systém)

Foto: Ubyt. pod Má?ským vrchem. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil