CheapAccom.net - The greatest catalogue of cheap accommodation in Czechia and Slovakia
Chcete reklamu na tomto místě?
cheap accommodation
Bohemia - accommodation Moravia - accommodation Slovakia - accommodationTips for trips - Carlsbad Region

Land: Bohemia (accommodation), region: Carlsbad Region (accommodation)

Karlovy Vary

Nejvýznamn?jší láze?ské m?sto v ?R, centrum Karlovarského kraje. Honosné láze?ské domy a hotely, m?stské divadlo. V okolí m?sta vyhlídkové v?že, pavilony a altány (Diana, Jelení skok a další). Každoro?n? se zde koná mezinárodní filmový festival. Tradi?ní specialitou m?sta je likér Karlovarská becherovka. Zajímavostí jsou místní lanové dráhy, n?které stále v provozu.

www: www.karlovyvary.cz (oficiální stránka m?sta)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Klínovec v zim?. [Increase - new window]

Krušné hory

Krušné hory jsou poho?ím, které v délce 130 km tvo?í historickou p?irozenou hranici mezi ?echami a N?meckem. Nejvyšší horou je Klínovec (1244 m). Nejv?tším lyža?ským centrem je Klínovec, v jehož sousedství je areál Boží Dar - Neklid. Mezi další menší st?ediska lyžování pat?í Pernink, Bublava, Bou??ák a další. Všechna jmenovaná jsou soust?ed?na do "karlovarské" ?ásti hor. V podkrušnoho?í mnoho významných pr?myslových m?st - Ostrov nad Oh?í, Chomutov, Litvínov, Teplice a další.

www: www.volny.cz/rkarel (cyklostezsky po Krušnoho?í)
www.bozidar.cz (Boží Dar)
www.klinovec.info (aktuální zprávy z regionu Klínovecka)
www.krusnohorci.net (Krušnohorci - informace z Krušnoho?í)
www.mujchomutov.cz (M?j Chomutov - informa?ní servis m?sta)

Foto: Houda Bouda, Boží Dar. Text: R. Vystr?il, LevneUbytování.net.

Mariánské Lázn?

Druhé nejv?tší ?eské lázn?, ve m?st? a okolí je okolo 100 minerálních pramen?. Zajímavostí je zpívající fontána p?ed hlavní kolonádou mající hudební produkci. V okolí m?sta ?ada vyhlídek.

www: www.marianskelazne.cz (oficiální stránka m?sta)
www.marianskolazensko.cz (p?kné stránky o okolí m?sta)
www.mariansko-lazensko.cz (obce okolo Mariánských Lázní)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Slavkovský les - Chrán?ná krajinná oblast

Kopcovité území, na jehož okraji je n?kolik láze?ských m?st. Mezi nejznám?jší sídla na hranici ChKO pat?í Karlovy Vary, Sokolov, Lázn? Kynžvart a Mariánské Lázn?. Nejvyšším vrcholem je Lesný (973 m). Zalesn?ná oblast plná rašeliniš?. Centrem oblasti je Horní Slavkov, podle n?jž dostala oblast jméno.

www: www.slavkovskyles.cz (ChKO Slavkovský les)
sweb.cz/SlavkovskyLes (informace o oblasti od p?átel ChKO)
www.outdooring.cz/slavkovsky-les.php (?lánek o oblasti)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


C h o i c e
Main page - accom
Bohemia
Moravia
Slovakia
Ukraine
Poland
Hungary
Searching
Tips for trips
Accom in the world
Advertisement
About project
Contact

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

L o g i n
Log in
New user

Q u a l i t y
Quality is our goal!
Did you find
some inaccuracy?
Inform the administrator

F a c e b o o k

I  c o - o p e r a t e  w i t h
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil